Yashas

Eligibity for YASHAS

Who can Enroll for “YASHAS”

  • Student studying in X standard or S.S.L.C. in the current year
  • Student who has secured more than 60% marks in the IX standard.
  • Student who will continue his / her PU education at Vivekananda Pre-University College on selection to “YASHAS”.
  • Student who will continue his / her under graduate, Education at Vivekananda Institutes.
  • Student who is prepared to stay in the hostel.

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ

1. ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು.
2. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ – 2 ಗಂಟೆ
3. ಅಂಕಗಳು – 200
4. ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 180 ಅಂಕಗಳ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಲಾ 10 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ತಲಾ 10 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.
6. ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ Negetive ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ.
7. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದವರು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.
8. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 15-12-2018

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ – 8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು
1. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
2. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ
3. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ
4. ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
5. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
6. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ
7. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ – ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ
8. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
9. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ:
ಇ-ಮೇಲ್ : yashasputtur2015@gmail.com
ದೂರಾವಾಣಿ : 08251 – 298599
ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ : yashas.vivekanandaedu.org