Yashas

Reach Us

Vivekananda Study Centre – YASHAS
Unit of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha (R) Puttur
Vivekananda Campus,
Neharu Nagara, Puttur – 574203
Dakshina Kannada District, Karnataka, India

Phone: 08251 – 298599
Mobile : 9483925308
Email: vivekanandayashas@gmail.com